Kde a jak nakupovat?

Katalogové zboží od českých velkoobchodů

Vedoucí úlohu na českém trhu mají jednoznačně specializované velkoobchody. Některé z nich mají vlastní kapacitu potisku. Je logické že tyto firmy prosazují sortiment, který se nachází v jejich katalozích. Tento sortiment také znají jejich obchodníci. Specifické požadavky na zakázkovou výrobu se řeší také, ale spíše v případě velkých zakázek nebo velkých klientů. Nezřídka se stává, že tyto velkoobchody zadávají drobnější zakázkové výroby dalším subdodavatelům. V katalogovém sortimentu najdeme zřídka nějaké kreativní novinky. Je to dáno tím, že zboží je přejímáno z určité části z katalogů zahraničních dovozců, a dále tím, že jsou přednostně zařazovány produkty, po kterých je tradičně poptávka.

Menší, kreativní firmy

Ano, tak sem patří i Továrna-Design s.r.o.  Jiní se snaží konkurovat reklamním agenturám, já se s nimi naopak snažím spolupracovat a školit jejich pracovníky. Výhodou je že poskytujeme daleko větší šíři a kvalitu sortimetu i služeb. Jsme flexibilnější i v potisku a značení. Sami zboží dovážíme i od výrobců z Asie – v případě velkých zakázek. Tím se dostáváme i na lepší ceny. Velká část sortimentu je dostupná v e-shopu: darky-eshop.cz

Výroba reklamních předmětů v Čechách

má také svoji historii a tradici. Od rozvoje lehkého průmyslu za první republiky, přes trika se Sandokanem až po současnost. Takže nejdříve trochu legrace…:

Tuzemské výrobce nelze je strkat do jednoho pytle. Dá se říci, že každý výrobce vyžaduje při komunikaci jistou dávku technických znalostí a hlavně chce přesně popsat, co se chce. Některé věci je v Česku téměř nemožné vyrobit, u některých jsou minimální serie téměř stejné jako při výrobě v Číně. Takže se vyplácí zavedená výroba kde se dá docílit potřebná rychlost. V Česku se prostě vyrábí, když je termín „za minutu 12″, což je velmi často ;-) ,

Velcí evropští dovozci

Jsou to dodavatelé českých velkoobchodů a distributorů. Nekomunikují s koncovými zákazníky nebo drobnými odběrateli, agenturami. Zajišťují často i potisk a zakázkovou výrobu. Jsou zaměřeni na takové zboží, které se dá při relativně vysoké obchodní přirážce na konci ještě prodat.

Zboží, které má vysokou pořizovací cenu (a třeba i užitnou hodnotu – často evropská produkce) se v těchto velkoobchodech vyskytuje zřídka.

Evropští výrobci

platí v podstatě to, co řečeno o českých. Ceny jejich zboží neumožňují dávat nějaké superslevy, pokud má být na konci ještě prodejné.

Asijští výrobci a obchodníci

Velmi pestré téma :-) Co říci a být stručný? Motor inovace je americký trh. Ačkoli je export velmi významný, nedá se říci, že by domácí trh byl nějak zanedbáván. Evropa sice hraje také nějakou roli, rozhodně ale ne nějak prioritní. Jak roste domácí konkurence, nové firmy jsou ochotny dodat menší minimální množství, než tomu bylo dříve. Každopádně je nutno počítat s rozdílným vnímáním „velikosti“ objednávky. V Asii jsou ideální podmínky pro zakázkovou výrobu což je dáno velkou tradicí a kontinuitou lehkého průmyslu, který je dimenzován na výrobu pro obrovský trh.

Efektivita reklamních předmětů

Jestliže vezmeme stejný druh reklamního předmětu (třeba nůž) od jednoho dodavatele a podobný od jiného dodavatele, může se nám stát, že jeden z nich zaznamená kladný ohlas u námi sledované cílové skupiny a ten druhý bude ignorován.

Proč?

Je to dáno mnoha faktory, přičemž nejdůležitější je design produktu. Ten, kdo má rozhodující slovo ve výběru reklamního předmětu, nemusí mít vždy typický vkus dotyčné cílové skupiny které se bude dárek rozdávat.

Funkčnost, praktičnost

Jestliže reklamní dárek vypadá na první pohled prakticky, jeho užitek lze jednoduše pochopit. Je-li rychle pochopitelný, stane se i oblíbeným.

Efekt reklamních předmětů

Jde jednak o schopnost zaujmout cílovou skupinu, dále schopnost komunikovat reklamní sdělení a nakonec porovnání, jak dlouho toto sdělení v cílové skupině uchová. Schopnost zaujmout jsme již probrali, schopnost komunikovat závisí na srozumitelnosti sdělení, případně jeho čitelnosti.

Životnost

Je nepopiratelný fakt, že věci které déle vydrží, déle komunikují. V některých případech ale nemá životnost předmětu smysl prodlužovat.  Například pokud se jedná o periodické kampaně opakující se každý rok, nemá smysl uvažovat o pořízení RP s delší než roční životností. Je možné, že situace s odpady za pár let bude stavět tento konzumní přístup do jiného světla …

Efektivita reklamních předmětů

Jde vlastně o „výkon“ reklamních předmětů, poměr efektu za cenu.

Měření efektu a efektivity konkrétních druhů reklamních předmětů

Ačkoli měření efektivity různých medií je u nás na pokročilé úrovni, měření téhož u reklamních předmětů je spíše vyjímkou. Jde o počet „impresí“ a jejich cenu.

Reklamní předmět, který je interaktivní, dosahuje více impresí

Reklamní předmět, který zapojuje více smyslů, dosahuje více impresí

atd.

Problémem je metodika a proveditelnost měření na dostatečně velkém vzorku respondentů.

Porovnání efektivity reklamních předmětů jako media

Zde už je situace lepší. Podle studií v Německu lze dovozovat, že reklamní předměty v některých ohledech dosahují i vyšších výkonů než televizní reklama.

Copak jsou ty reklamní předměty?

Reklamním předmětem může být téměř cokoli. Většinou jako reklamní předmět označujeme něco s potiskem loga na místě věnování.

Obecně se dá říci že reklamní předměty jsou podmnožinou dárkových předmětů. Dárkové předměty jako takové, nemusí mít jakýkoli druh věnování a nesleduje se u nich, jaký přinesou dárci užitek.

Reklamní předměty a daně

V legislativě je stanovena daňově uznatelná cenová hranice 1ks dárku včetně značení, který si můžete odepsat jako náklad. Někdo dává dárků málo, někdo mnoho, nicméně z daní je odečtou všichni, kdo mají dobrou účetní. Pozor! Finanční úřady mohou požadovat prokázání těchto nákladů i jinak než jen účetními doklady. Takže je na místě například fotodokumentace.

Manažerské dárky bývají i dražší, než je tato daňově uznatelná hranice. Jejich význam a přínos je vyšší, takže se na odpisy tolik nehledí.

Ne každý dárek, který funguje musí být drahý. Jde o symbolické vyjádření pozornosti a využití momentu překvapení.

Komu se vyplatí reklamní předměty?

Reklamní předměty si může dovolit každý podnikatel. Nevěříte? Důležité je, jak šikovně s nimi umí pracovat. Podívejte se na tuto krátkou ukázku: